Sandt: Løbe, Læse, Skrive, Spise, Lytte, Gå, Falsk: Skole, Bog, Dansklærer, Tallerken, Bil, Spiseske,

Udpeg udsagnsord

Public - Created by anonymous

Similar activities

Switch Format

Interactives


Worksheets