Verb: Arbetar, Tänker, Springer, Substantiv: Bok, Väska, Bord, Adjektiv: Röd, Stor, Arg,

Similar activities

Switch Format

Interactives


Worksheets