negatieve kracht: overstroming, storm, verdrinken, hagelschade, wolkbreuk, positieve kracht: brand blussen, vissen in het water, wassen, planten groeien, regenboog,

thema 12 stap 3 de kracht van water

Public - Created bysarah19

Similar activities

Switch Format

Interactives


Worksheets