Cell anifail, Cell planhigyn, Cytoplasm - Cell anifail a planhigyn, Gadael pethau mewn ac allan o'r gell - cellbilen, Cellfur - Cadw siap y gell, Amsugno egni golau - cloroplastau, Cynnwys DNA - cnewyllyn, Adweithiau cemegol yn digwydd yma - cytoplasm, Gwagolyn i'w ddarganfod yn y gell yma, Mae'r cloroplastau yn wyrdd oherwydd hwn - cloroffil,

Celloedd Flip Tiles - Cymraeg

Public - Created by90dj

Similar activities

Switch Format

Interactives


Worksheets