chwe mis - six months, bachgen bach - little boy, tair - three, symud - to move, ces i fy ngeni - I was born, dysgais i - I learnt, eisiau - want, syniadau - ideas, y we - the internet,

Ymarfer darllen blwyddyn 11

Public - Created bynmorgan1
}

Similar activities

Switch Template

Interactives