Rydw i'n ysgrifennu atoch i ddiolch i chi am yr anrheg Nadolig. [Ces] i ddiwrnod bythgofiadwy! [Deffrais] yn gynnar a gweiddi ar fy mrawd. [Rhedon] ni yn sydyn i lawr y grisiau. Yna [cawsom] ni i gyd frecwast. Erbyn y prynhawn, aeth Dad am dro gyda'r ci tra [roedden] ni yn chwyrnu cysgu!.

Berfau`r gorffennol

Created bymew

Similar activities

Switch Template

Interactives