Mae'r gerdd yn [cymharu] tai unnos yn y [17fed] ganrif a thai unnos heddiw. Roedd cyplau ifanc yn cael darn o dir gan y [landlordiaid]. Er mwyn dangos fod y tŷ yn barod roedd rhaid i [fwg] ddod allan o’r [simnai]. Os nad oedd hyn yn digwydd roedd gan yr landlord hawl i'w [ddymchwel]. Heddiw mae'r digartref yn byw mewn [dinasoedd] ar lannau [traffyrdd], mewn swyddfeydd [gweigion], dan [bontydd] ffyrdd osgoi ac mewn meysydd [parcio]. Maent yn gorfod cysgu o dan y [sêr] a rhoi trefn ar [sbwriel] er mwyn cael cysgod. .

Tai Unnos

Public - Created bymew
}

Similar activities

Switch Template

Interactives