Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive, Llidiog - Irritant, Gweithrediadau Codi a Chario - Manual Handling Operations, Datganiad Dull - Method Statement, Trwydded i Weithio - Permit to Work, Hysbysiad Gwahardd - Prohibition Notice, Asesiad Risg - Risk Assessment, Gwenwynig - Toxic, Fflachbwynt - Flash Point, Cymorth Cyntaf - First Aid,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg Rhan 2

Created byColegSirGar

Similar activities

Switch Template

Interactives