aelwyd - Cartref, lle mae rhywun yn bwy ynddo., anghyfiawn - Rhywbaeth sydd ddim yn deg., bon braid - Gwaith corfforol, defnyddio'r cyhyrau i weithio., datblygedig - Wedi datblygu, yn y cyd-destun hwn gwlad fodern, orllewinol., diflino - Rhywun neu rywbeth dyfal, yn dal ati heb flino., gwyll - Diwedd y dydd, pan mae'r haul yn machlud. , naddu - Cerfio neu dorri pren neu garreg i greu ffurf arbennig., oesol - Rhywbeth sy'n berthnasol i bob oes., tir comin - Tir sydd yn eiddo i berchennog y tir ond sydd yn cael ei ddefnyddio gan eraill dan ganiatad y perchennog., trachwant - Awydd cryf iawn i gael mwy nag sydd ei angen o rywbeth materol, e.earian, grym, bwyd, treunus - Rhywle neu rywun mewn tlodi, cyfyngder neu galedi. Ymddangosiad gwael, di-raen, sal neu wan.,

Geirfa Tai Unnos

Created bymew

Similar activities

Switch Template

Interactives