Cael cathod bach - Poeni am rywbeth, Brensiach y brain! - Cyfleu sioc - mawredd mawr!, Fel bol buwch - Tywyll iawn, Fel cath i gythraul - Yn gyflym iawn, Mae bran i bob bran - Mae rhywun (partner/cariad) i bawb, Yn gwylltio'n gacwn - Mynd yn grac iawn, Y cyw melyn olaf - Plentyn ieuengaf (ifancaf) y teulu, Dafad ddu'r teulu - Aelod rhyfedd neu amheus o'r teulu, Fel traed brain - Ysgrifen anniben, Mewn chwinciad chwannen - Mewn eiliad,

Idiomau

Created byffrhys

Similar activities

Switch Template

Interactives