Sychadwy, Golchadwy, Tra-olchadwy, Sgrwbadwy, Anniflanedd golau cymedrol, Anniflanedd golau da, Tynnu'r papur, Gellir ei bilio, Pastio ymlaen llaw, Pastio'r wal, Cydweddu rhydd , Cydweddu syth, Cynllun/pellter ailadrodd, Cydweddu atred, Cyfeiriad hongian,

Symbolau perfformiad / Performance symbols

Created byColegSirGar

Similar activities

Switch Template

Interactives