Gwrthgyferbynnu - Hagrwch cynnydd / bro..heb arni staen na chraith, Cyffelybiaeth - Yn aros fel hen win, Ailadrodd - Hen hen, Personoli - Wyneb trist y gwaith, Prif lythrennau - Cynnydd    Gwaith, Ansoddeiriau negyddol - Trist    Ynfyd   Chwerw  Blin,

Nodweddion arddull Eifionydd

Created byhafwilliams

Similar activities

Switch Template

Interactives