Ansoddeiriau negyddol - Mae'r ansoddeiriau yn cyfleu dicter y bard tuag at y byd modern., Gwrthgyferbynnu hagrwch cynnydd / heb arni staen na chraith - Mae hyn yn tynnu ein sylw at y modd mae diwydiant wedi difetha'r tir a iechyd trugolion yr ardal trwy ei wrthgyferbynnu gyda phrydferthwch ardal amaethyddol Eifionydd, Cyffelybiaeth Yn aros fel hen win - Mae gwin in gwella wrth aeddfedu., Ailadrodd     Hen, hen - Mae'r cytseiniaid yn suo ac yn cysuro a chawn ein hatgoffa o'r 'cynfyd' sy'n aros yn bur a digyffwrdd., Personoli     wyneb trist y gwaith - Mae'r ddaear yn cyfleu ei thristwch a'r creithiau yn y graig fel creithiau ar wynebau'r glowyr ar ol damwain.  Mae'r twll yn y ddaear lle mae'r chwarel fel ceg yn sgrechian mewn poen , Priflythrennau      Cynnydd   Gwaith - Mae'r priflythrennau'n tynnu sylw at eironi y pwysigrwydd a roddwyd i'r pethau hyn.  Negess y bard yw mai pethau negyddol a dinistrol ydynt. ,

Effaith nodweddion arddull Eifionydd

Created byhafwilliams

Similar activities

Switch Template

Interactives