Yna, mae’n [cyferbynnu'r] parch hwn â diffyg [parch] y Cymry heddiw tuag at yr iaith yn y geiriau: ]er na cheisiem hi. Mae’n beirniadu ein bod yn genedl [anniolchgar] sy’n troi: ... iaith yr [oesau], / yn [iaith] ein [cywilydd] ni. Mae newid a [chynnydd] yn themâu canolog i’r gerdd hefyd. Ceir awgrym ein bod yn colli golwg ar werth ein [hetifeddiaeth], trwy geisio gwella a [datblygu] o hyd. Gobaith Gerallt Lloyd Owen yw bod lle i’r Gymraeg yn y Gymru fodern. .

Themau Etifeddiaeth rhan 2

Created byhafwilliams

Similar activities

Switch Template

Interactives