jellemezte: legfontosabb terménye a gabona és az ipari célokra is termesztett növények, Az állam erőteljes iparpártoló- és fejlesztő politikát folytat, Világviszonylatban is élvonalbeli malomipar, fejlett, versenyképes közlekedés, A fejlődéshez hamar felnőtt nehézipar,

gazdaság jellemzői

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives