Igaz: A nullának végtelen sok osztója van, A nulla mindegyik természetes szám többszöröse, A nulla nem prímszám, Az egynek csak egy osztója van,

Kategóriakvíz3

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives