Igaz: A jobbágytelekért a jobbáégy szolgáltatással tartozott földesurának, Mindegyik földesúr egyben lovag is volt, A legtöbb földesúr egyszemélyben hűbérúr és hűbéres is volt, S főpapok egyben földesurak is voltak, Nem voltak ritkák a földesurak közötti villongások sem.,

földesúr-jobbágy igaz-hamis

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives