Igaz: A névszói-igei állítmány egy névszói és igei részből áll., Az ige a mondatban állítmány lesz., A névszói állítmány kijelentő módú, jelen idejű és harmadik személyű, Az alany szófaja:főnév, főnévi igenév, főnévi névmás., Az alany csak jeleket kaphat.pl.:többes szám jele, Az alany szófaja lehet főnévi igenév is.,

Kategóriakvíz1-alany állítmány

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives