Igaz: Van olyan paralelogramma, amelynek két magassága egyenlő hosszú., Van olyan paralelogramma, amelynek átlói egyenlő hosszúak., Van olyan paralelogramma, amelynek oldalai egyenlő hosszúak, Van olyan trapéz, amelyik paralelogramma., Minden paralelogramma trapéz, Van olyan paralelogramma, amelynek négy szöge derékszög, Van olyan paralelogramma, amelynek magassága és egyik oldala egyenlő hosszú, Van olyan paralelogramma, amelynek átlói merőlegesek egymásra,

Paralelogramma I-H

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives