Igaz: Páros szám meg páros szám összege mindig páros, A szorzás kommutatív művelet, Minden szám osztható önmagával, Hamis: A szorzás nem felcserélhető művelet, A 12 maradék nélkül osztható 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel és 5-tel, A maradékos osztásnál nincsen maradék, Ha az osztandó és az osztó is a kétszeresére nő, a hányados a felére csökken, A maradék mindig nagyobb az osztónál,

igaz-hamis Anna

Public - Created by anonymous
}

Similar activities

Switch Template

Interactives