Y Llwynog - teitl y gerdd, R. Williams Parry - enw'r bardd, haul Gorffennaf gwych - ansoddair, digwyddodd darfu megis seren wîb - cymhariaeth, dwy sefydlog fflam ei lygaid - trosiad, distaw duth - cyflythrennu, soned (mesur rhydd) - mesur, natur a dynoliaeth - thema,

match up Y Llwynog Welsh

Created bymllwyd

Similar activities

Switch Template

Interactives