, atalnod / comma - i ddangos oedi mewn brawddegau, . atalnod llawn / full stop - i ddangos diwedd brawddeg, ' collnod / apostrophe - i ddangos bod llythrennau ar goll, " " dyfynodau / speech marks - i ddangos bod pobl yn siarad mewn stori, ? gofynnod / question mark - ar ddiwedd cwestiwn, ! ebychnod / exclamation mark - i ddangos braw neu syndod, I priflythyren / capital letter - ar ddechrau brawddeg, enw person a lle, ( ) cromfachau / brackets - er mwyn ychwanegu gwybodaeth,

Atalnodi

Created bymedwards549

Similar activities

Switch Template

Interactives