Verb: Arbetar, Tänker, Springer, Substantiv: Bok, Väska, Bord, Adjektiv: Röd, Stor, Arg,

Visning ordklasser

Public - Created byanna8
}

Similar activities

Switch Template

Interactives