Középkor: lovagok, román és gótikus stílus, hűbéri rendszer, Az uralkodó a királyi tanácsra, húbéreseire támaszkodik , céhek kialakulása,

Hűbériség - rendiség

Public - Created byhcs8400
}

Similar activities

Switch Template

Interactives