kehonosa: nose, mouth, eye, ear, finger, toe, verbi: run, read, sing, jump, swim, play , huonekalu: sofa, table, desk, chair, lamp, bed,

Luokittele huonekaluja, värejä, verbejä ja kehonosia englanniksi

Public - Created byppesonen
}

Similar activities

Switch Template

Interactives