Ffeithiol: Mae eliffantod Affricanaidd yn byw yn bennaf ar laswelltiroedd Affrica., Mae eliffantod yn defnyddio eu trynciau ar gyfer nifer o bethau, fel teimlo, gwneud synau, casglu bwyd ag ymolchi., Ysgythrau yw dau ddant blaen eliffant., Mae angen i eliffantod yfed tua 70 litr o ddwr bob dydd., Rydym yn galw babi eliffant yn llo.,

ffeithiol ffuglen

Public - Created byhbroad
}

Similar activities

Switch Template

Interactives