Positif: Dda, Ardderchog, Wych, Fendigedig, Hawdd, Cwl, Ddiddorol, Ddoniol, Negyddol: Sbwriel, Ofnadwy, Aniddorol, Dwp, Wastraff amser, Wastraff arian, Anodd,

Positif a negyddol

Public - Created bytmwb
}

Similar activities

Switch Template

Interactives