IMENICE: baka, djed, mama, olovka, ljuljačka, dučan, torba, lopta, škola, ručnik, GLAGOLI: spava, jede, sanja, kopa, pije, gleda, traži, jaše, operira, vozi,

Hana Braje-vrste riječi

Public - Created byzvjezdana
}

Similar activities

Switch Template

Interactives