= - Rhaid defnyddio'r symbol yma ar ddechrau pob fformiwla, * - Gallwn luosi cyfres o rifau gyda'r weithred yma, / - Dyma'r weithred i rannu cyfres o rifau, + - Dyma'r weithred i adio cyfres o rifau, - - Gallwn dynnu cyfres o gelloedd gyda'r weithred yma, =SUM - Mae'r fformiwla i gyfrifo cyfanswm o gelloedd, Taenlen - Dogfen electronig sydd yn cynnwys rhesi a cholofnau. Mae’r ddogfen yn trin data a chreu cyfrifiadau (calculations), A2 - Dyma enghraifft o gyfeirnod,

Taenlen

Created bychristna1993

Similar activities

Switch Template

Interactives