Dydd [Sadwrn], mae Nici a Cris yn [mynd] i Ganolfan [Hamdden] Pontllanfraith. [Beth] wyt ti [eisiau] wneud, Nici? [Dw] i eisiau mynd i’r [caffi]. [Syniad] da!.

Similar activities

Switch Format

Interactives