Dydd [Sadwrn], mae Nici a Cris yn [mynd] i Ganolfan [Hamdden] Pontllanfraith. [Beth] wyt ti [eisiau] wneud, Nici? [Dw] i eisiau mynd i’r [caffi]. [Syniad] da!.

Missing word Welsh Pa Glwb 1

Public - Created bywatersbluebird
}

Similar activities

Switch Template

Interactives