[Yn] y [caffi], mae Nici a Cris [eistedd] ar y [cadeiriau]. Mae Nici yn [hoffi] [sudd] oren, a mae [Cris] yn hoffi Coke. [Mae] Nici a Cris [ddim] yn hoffi [chwaraeon]! Mae Nici [a] Cris [mynd] [adre’]..

Similar activities

Switch Format

Interactives