Pravokotni [trikotnik] ima en pravi kot. Vsota drugi dveh kotov je enaka [90]°. Najdaljšo stranico v pravokotnem trikotniku imenujemo [hipotenuza]. Preostali dve stranici se imenujeta [kateti]. V pravokotnem trikotniku lahko uporabimo [Pitagorov] izrek: Vsota [kvadratov] katet je enaka kvadratu [hipotenuze]..

Pitagorov izrek

Public - Created byanacencelj
}

Similar activities

Switch Template

Interactives