Teimlo - Teimlaf, Gweld - Gwelaf, Arogli - Aroglaf, Blasu - Blasaf, Clywed - Clywaf, Ceisio - Ceisiaf, Ofni - Ofnaf, Difaru - Difaraf, Cofio - Cofiaf, Syllu - Syllaf,

Similar activities

Switch Format

Interactives