mat: korv, potatis, gröt, äpple, smörgås, natur: träd, gräs, gren, sol, berg, redskap: såg, hammare, kratta, fil, kofot,

Similar activities

Switch Format

Interactives


Worksheets