Mae Hwb yn raglen i [ddysgwyr.] Ar y rhaglen mae Nia Parry yn [dysgu] Matt Johnson sut i [siarad] Cymraeg. Maen nhw'n [cyfweld] a person enwog fel Geraint Hardy [yn ystod] y rhaglen. Mae [Cegin] Nansi ar y rhaglen. Mae sgets bob wythnos gyda Rhod Gilbert ac Ellis James o'r [enw] 'Y Wers Gymraeg.'.

Adolygu Cariad at Iaith

Public - Created bynmorgan1
}

Similar activities

Switch Template

Interactives