Tetszőleges derékszögű [háromszögben] a [befogók] fölé írt [négyzetek] területeinek [összege] megegyezik az [átfogó] fölé írt [négyzet] területével..

Pitagorasz-tétel szövegkiegészítés

Created byszuke63

Similar activities

Switch Template

Interactives